Zdrojové kódy pro vývojáře.
Přeskočit odkazy pro navigaci Top 10 přispěvatelů
UživatelČlánky
codeshare45
sochor1
stoupa1
tomas.oplt15
NázevHodnoceníVytvořilSekcePodsekce
.NET WinForms
Jak zkopírovat adresář včetně podadresářů70codeshare.NET WinFormsFiles
Ukázka aplikace - rovnováha na páce50codeshare.NET WinFormsObecné
Plánovač úloh - windows služba50tomas.oplt.NET WinFormsObecné
Vytvoření dynamické assembly50codeshare.NET WinFormsObecné
Formuláře a události - jak otevřít nové okno a předávat proměnné mezi formuláři50codeshare.NET WinFormsObecné
Uložení souboru na lokální disk z webového serveru pomocí protokolu HTTP50codeshare.NET WinFormsObecné
Verzování zdrojových kódů - dostupné nástroje50codeshare.NET WinFormsObecné
Změna pozice ovládacích prvků na formuláři50tomas.oplt.NET WinFormsObecné
Jak koprimovat JPG soubor50sochor.NET WinFormsObecné
Přehrávání souborů MP350codeshare.NET WinFormsObecné
Změna pozice ovládacích prvků na formuláři (2)50tomas.oplt.NET WinFormsObecné
Jak získat cestu k adresáři ze kterého byla spuštěna služba Windows service50codeshare.NET WinFormsADO.NET
Pomocník pro práci s gridem od společnosti Infragistics50codeshare.NET WinFormsADO.NET
SQL Helper Class (framework) for SQL Server, Oracle, Access100tomas.oplt.NET WinFormsADO.NET
Digitální podpis XML dokumentů, ověření digitálního podpisu50codeshare.NET WinFormsBezpečnost
Jak dekryptovat text pomocí algoritmu RC4 a knihovny Bouncy Castle50tomas.oplt.NET WinFormsBezpečnost
Jak získat jnéno aktuálně přihlášeného uživatele50codeshare.NET WinFormsBezpečnost
Drawing2D - Jak vytvořit čtvercové náměstí50codeshare.NET WinFormsGrafika
Omalovánky aneb jak jsem použil algoritmus od Flood fill od Justina Dunlapa80tomas.oplt.NET WinFormsGrafika
.NET ASP
Jak zjistit ovládací prvek, který vyvolal PostBack50codeshare.NET ASPOvládací prvky
Framework pro dynamické načítání/ukládání dat v prostředí ASP .NET50codeshare.NET ASPADO.NET
Návrhový vzor MVVM ( Model View ViewModel )50tomas.oplt.NET ASPObecné
Frontend Javascript Frameworks50tomas.oplt.NET ASPObecné
Návrhový vzor MVC ( Model View Controller )50tomas.oplt.NET ASPObecné
Inversion of control + Dependency injection ( IOC + DI )50tomas.oplt.NET ASPObecné
MFC C++
Jak přidat Windows uživatele do skupiny administrators50tomas.opltMFC C++Obecné
Monitor pohybu myši aneb SetWindowsHookEx50codeshareMFC C++Obecné
Informace o pevném disku ( počet jednotek, velikost )50codeshareMFC C++Obecné
UDP protokol - asynchronní odesílání a přijímání UDP paketů50tomas.opltMFC C++Obecné
Jak odeslat SNMP Trap (Simple network monitor protocol)50tomas.opltMFC C++Obecné
Regulárních výrazy za použití rozhraní IRegExp50codeshareMFC C++Obecné
Datum ve formátu BCD - příklady použití a konverze50codeshareMFC C++Databáze
Algoritmus - bublinkové třídění (Bubble sort)50codeshareMFC C++Databáze
Algoritmus - Insertion sort50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - načtení souboru do dynamického pole50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - přetížení operátorů - třída Complex50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - datová struktura matice50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - rychlost přístupu do pole přes ukazatele a bez ukaztele50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - Selection sort50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - Stack (zásobník)50codeshareMFC C++Algoritmy
Jak spočítat CRC (cyklický redundantní součet)50tomas.opltMFC C++Algoritmy
Jak získat datový typ INT z bajtového pole a vice versa50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - datová struktura Matice a operace násobení,plus,mínus,přiřazení50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - mysli si číslo a počítač se snaží uhodnout50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - shaker sort50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - jak setřídit n čísel pomocí algoritmu Linear,Sort a Bubble sort50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - číselné soustavy a konverze50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - Mealyho automat50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - bubble sort50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - setřídění tří hodnot zadaných uživatelem50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - najdti Minimální a Maximální hodnotu zadaných hodnot od uživatele50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - faktoriál50codeshareMFC C++Algoritmy
Algoritmus - statistiky textového souboru50codeshareMFC C++Algoritmy
Algorithm - Count sort100codeshareMFC C++Algoritmy
SQL
Zpracování výjimek v TSQL50codeshareSQLT-SQL
Jak najít duplicitní hodnoty v databázové tabulce50codeshareSQLT-SQL
SQL procedura s nepovinným parametrem 50codeshareSQLT-SQL
Visual Basic
Jak vytvořit WHERE podmínku pro datumové pole, která ignoruje čas50stoupaVisual BasicObecné
Používané funkce v jazyku Visual Basic 6.050codeshareVisual BasicObecné
Java
Algoritmus - Quick Sort50codeshareJavaObecné
Spring50tomas.opltJavaJava EE


   

Počet návštěvníků:1
 
  Kontakt