Zdrojové kódy pro vývojáře.
Přeskočit odkazy pro navigaci Top 10 přispěvatelů
UživatelČlánky
codeshare45
sochor1
stoupa1
tomas.oplt15
Článek: Algoritmus - jak setřídit n čísel pomocí algoritmu Linear,Sort a Bubble sort
Špatný Super
Autor:
Vytvořeno:
Popularita:

#include "stdafx.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#include
// Sort n numbers by linear selection Sort a bubble sort #define SIZE 100
void bubbleSort(char array[][80], const int);
int main(int argc, char* argv[])
{
 int i=0, count=0;
 char  names[SIZE][80];
 if ( argc < 2 )
 {
  do
  {
   printf("Insert value '0' - end of inserting: ");
   gets(names[count++]);
   fflush (stdin);   }  while ( strcmp( names[count-1], "0")!=0  ) ;
 }
 else
 {
  FILE * file = stdin;
  if ( (file=fopen(argv[1], "r")) == NULL )
  { 
   fprintf(stderr, "Cannot open file %s \n", argv[1]);
   return 0;
  }
  else
  {
   char c;
   while(1)
   {    
    c = fgetc(file);
    if(c!=EOF)
    {
     if ( c != 10 /*enter*/)
     {
      strcpy(names[count]," ");
      names[count++][0] = c ;
     }
    }
    else
    {
     break;  
    }
   }
  }
 }  printf("Original data\n");
 for (i = 0; i < count; i++)
  printf("%s\n", names[i]);  bubbleSort(names, count);        printf("\nSorted data: \n");  for (i = 0; i < count; i++)
  printf("%s\n", names[i]);  printf("\n");  getchar();  return 0; }
void bubbleSort(char array[][80], const int size)
{
   int pass, j;    void swap(char *, char *);
   for (pass = 1; pass <= size - 1; pass++)
      for (j = 0; j <= size - 2; j++)
        if (strcmp(array[j], array[j + 1]) > 0)
            swap(array[j], array[j + 1]);
}

void swap(char *element1Ptr, char *element2Ptr)
{
   char temp[80];
   strcpy(temp, element1Ptr);
   strcpy(element1Ptr, element2Ptr);
   strcpy(element2Ptr ,temp);
}

 

  Na stránku 
screen  Nový příspěvek
Název  Uživatel  Datum 
Poslední návštěva: 0:52:03, 21. ledna 2019 První  Předchozí  0 Záznamů  Další  Poslední  

Autor článku
Jméno
Pracovní pozice
Informace
Foto

   

Počet návštěvníků:15
 
  Kontakt