Zdrojové kódy pro vývojáře.
Přeskočit odkazy pro navigaci Top 10 přispěvatelů
UživatelČlánky
codeshare45
sochor1
stoupa1
tomas.oplt15
Článek: Algoritmus - načtení souboru do dynamického pole
Špatný Super
Autor:
Vytvořeno:
Popularita:

Načtení souboru do dynamického pole
#include "stdafx.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include  
char* load(char * filename, unsigned long *ukSize)
{
 FILE * file;
 char *pole;
 file = fopen(filename,"rb");
 if ( file == NULL ) return NULL;  fseek(file, 0L, SEEK_END);  /*file size*/
 *ukSize=ftell(file);
 rewind(file);  // alocate one character more - end of file
 pole = (char*) malloc(*ukSize+1);  if( pole == NULL )
 {
  printf( "Not enough memory for allocation\n" );
  return NULL;
 }
 else
 {
  // read data from file to array
  fread( pole,*ukSize,*ukSize,file);
  // add end character
  pole[*ukSize] = '\0';
 }  fclose(file);

 return pole;


}


void main (int argc, char * argv[])
{
 unsigned long int size;
 char * p, * jmenoSouboru;  if ( argc < 2 )
 {
  printf("Application requires input parameter - filename path.!");
  return;
 }

 // read parameter - filename
 jmenoSouboru = argv[1];

 // load file into buffer
 p=load(jmenoSouboru, &size);
if ( p == NULL )
 {
  return;
 }

 // print out empty line
 printf("\r\n");
 // print out buffer content
 printf(p);
}
  Na stránku 
screen  Nový příspěvek
Název  Uživatel  Datum 
Poslední návštěva: 1:18:34, 21. ledna 2019 První  Předchozí  0 Záznamů  Další  Poslední  

Autor článku
Jméno
Pracovní pozice
Informace
Foto

   

Počet návštěvníků:17
 
  Kontakt