Zdrojové kódy pro vývojáře.
Přeskočit odkazy pro navigaci Top 10 přispěvatelů
UživatelČlánky
codeshare45
sochor1
stoupa1
tomas.oplt15
Článek: Jak dekryptovat text pomocí algoritmu RC4 a knihovny Bouncy Castle
Špatný Super
Autor:
Vytvořeno:
Popularita:

Knihovna Bouncy Castle obsahuje mnoho šifrovacích algoritmů. Tento příkladukazuje použití algoritmu RC4 pro dešifrování textu.
 
Otestovat funkcionalitu a správný výsledek můžete také na webu: http://rc4.online-domain-tools.com
 

 

	
public static byte[] HexStringToByteArray(string hex)
{
  return Enumerable.Range(0, hex.Length)
            .Where(x => x % 2 == 0)
            .Select(x => Convert.ToByte(hex.Substring(x, 2), 16))
            .ToArray();
}

public static void Decrypt()
{
  string textToDecrypt = "E5497380DC724B28284D80";
  string keyPwd = "heslo";

  var key = Encoding.UTF8.GetBytes(keyPwd);
  var cipher = new RC4Engine();
  cipher.Init(true, new KeyParameter(key));

  byte[] inBytes = HexStringToByteArray(textToDecrypt);
  byte[] outBuffer = new byte[1024 * 4];
  cipher.ProcessBytes(inBytes, 0, inBytes.Length, outBuffer, 0);

  var textDecrypted = ASCIIEncoding.GetEncoding(1252).GetString(outBuffer);
  int indexOf0 = textDecrypted.IndexOf("\0");
  if (indexOf0 > 0)
  {
    textDecrypted = textDecrypted.Substring(0, indexOf0);
  }
}

 

  Na stránku 
screen  Nový příspěvek
Název  Uživatel  Datum 
Poslední návštěva: 1:07:48, 21. ledna 2019 První  Předchozí  0 Záznamů  Další  Poslední  

Autor článku
Jméno
Pracovní pozice
Informace
Foto

   

Počet návštěvníků:19
 
  Kontakt