Zdrojové kódy pro vývojáře.
Přeskočit odkazy pro navigaci Top 10 přispěvatelů
UživatelČlánky
codeshare45
sochor1
stoupa1
tomas.oplt15
Článek: SQL Helper Class (framework) for SQL Server, Oracle, Access
Špatný Super
Autor:
Vytvořeno:
Popularita:

Tento framework je vytvořen primárně pro usnadnění některých databázových operacací .
V každé aplikace je nutné aktualizovat záznamy, volat procedury, funkce apod. Tento framework obsahuje funkce které zjednodušují volání jednotlivých funkcí databáze.

Framework obsahuje následující funkce
  • Získání dat (SELECT)
  • Aktualizaci záznamů
  • Automatické uložení modifikovaných dat
  • Podporu transakcí
  • Volání uložených procedur
  • SQL Server, OleDb, ODBC database podpora


 

K získání dat z databáze je zapotřebí pouze jedna řádka - a to se počítá !

DataTable dt = m_db.GetDataTable("SELECT * FROM Region");

Podpora IDataReader

IDataReader dr = m_db.GetReader("SELECT * FROM Region");

Podpora Stored procedure

DBLayer.DbHelperCommand cmd = new DBLayer.DbHelperCommand(m_db, "MyProcName");
cmd.AddParam("@MyDateTimeParameter", DateTime.Now);
cmd.AddParam("@MyStringParameter", "Hallo", 50); // 50 i length of the field in database
cmd.AddParam("@MyIntegerParameter", 123);

cmd.Execute();

Podpora Stored procedure s výsledkem

DBLayer.DbHelperCommand cmd = new DBLayer.DbHelperCommand(m_db, "MyProcName");
cmd.AddParam("@MyDateTimeParameter", DateTime.Now);
cmd.AddParam("@MyStringParameter", "Hallo", 50); // 50 i length of the field in database
cmd.AddParam("@MyIntegerParameter", 123);

DataTable dt = m_db.GetDataTable(cmd);

Podpora Execute command

m_db.ExecuteNonQuery("UPDATE myTable SET myField = 1");

Podpora Transakcí

m_db.BeginTransaction();

m_db.ExecuteNonQuery("UPDATE myTable1 SET myField = 1");
m_db.ExecuteNonQuery("UPDATE myTable2 SET myField = 2");

m_db.CommitTransaction();

Podpora automatického ukládání dat

DataTable dt = m_db.GetDataTable("SELECT * FROM Region");
dt.Rows[0]["RegionDescription"] = "Hallo";
DBLayer.DbHelperPersistor persist = new DBLayer.DbHelperPersistor(m_db);
// Only changes in these columns will be saved
string[] UpdateColumnList = { "RegionDescription" };
DBLayer.UpdateEventArgs uea = new DBLayer.UpdateEventArgs(dt, "Region", "RegionID", UpdateColumnList);
persist.Save(uea);

  Na stránku 
screen  Nový příspěvek
Název  Uživatel  Datum 
Poslední návštěva: 0:25:17, 21. ledna 2019 První  Předchozí  0 Záznamů  Další  Poslední  

Autor článku
Jméno
Pracovní pozice
Informace
Foto

   

Počet návštěvníků:29
 
  Kontakt